ஆஷஸ் டெஸ்ட் - இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா ஆட்டம் மழையால் பாதிப்பு

இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் 2 ஆம் நாள் ஆட்டம் மழையால் பாதிக்கப்பட்டது.
x
ஆஷஸ் டெஸ்ட் - இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா ஆட்டம் மழையால் பாதிப்பு இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் 2 ஆம் நாள் ஆட்டம் மழையால் பாதிக்கப்பட்டது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்