ஒலிம்பிக் தொடரும், இந்தியாவும்... இந்த முறை சாதிக்குமா இந்தியா?

ஒலிம்பிக் தொடர் நெருங்கி வரும் சூழலில், இந்தியாவின் செயல்பாடு என்ன? இந்தியாவின் பதக்க நம்பிக்கை யார் யார்?....விரிவாக பார்ப்போம்..
ஒலிம்பிக் தொடரும், இந்தியாவும்... இந்த முறை சாதிக்குமா இந்தியா?
x
ஒலிம்பிக் தொடரும், இந்தியாவும்... இந்த முறை சாதிக்குமா இந்தியா? 

ஒலிம்பிக் தொடர் நெருங்கி வரும் சூழலில், இந்தியாவின் செயல்பாடு என்ன? இந்தியாவின் பதக்க நம்பிக்கை யார் யார்?....விரிவாக பார்ப்போம்.. 


Next Story

மேலும் செய்திகள்