சவால்கள்... பிரசார வியூகங்கள்... பிரமாண்ட கூட்டம்... தயாராகும் காங்கிரஸ்

2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செயல் குழுவை காங்கிரஸ் கட்சி உருவாக்கி உள்ளது...
x
2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செயல் குழுவை காங்கிரஸ் கட்சி உருவாக்கி உள்ளது...

Next Story

மேலும் செய்திகள்