ஆளுநருக்கு மிகக்குறைவான அளவே அதிகாரம் உள்ளது என பிரபல வழக்கறிஞர் கபில்சிபல் சொல்லியிருக்கிறாரே?

புரிந்துகொண்டதால் தான் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, அடம்பிடிப்பதில் இருந்து தளர்வு காட்டி பின் விலகுகிறாரா...
x
ஆளுநருக்கு மிகக்குறைவான அளவே அதிகாரம் உள்ளது என பிரபல வழக்கறிஞர் கபில்சிபல் சொல்லியிருக்கிறாரே?

புரிந்துகொண்டதால் தான் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, அடம்பிடிப்பதில் இருந்து தளர்வு காட்டி பின் விலகுகிறாரா?

Next Story

மேலும் செய்திகள்