"மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு" சுட்டிக்காட்டிய ஸ்டாலின் - ஏன்..?? எதற்கு??

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அதிமுக நிறைவேற்றாத திட்டங்களில் நல்ல திட்டங்களை திமுக நிறைவேற்றும் என்பதை "மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு" என்ற பழமொழியுடன் சட்டசபையில் தெரிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
x
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அதிமுக நிறைவேற்றாத திட்டங்களில் நல்ல திட்டங்களை திமுக நிறைவேற்றும் என்பதை "மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு" என்ற பழமொழியுடன் சட்டசபையில் தெரிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Next Story

மேலும் செய்திகள்