"ஓட ஓட விரட்டினால் என்ன செய்வேன் நான்" - "நான் ஓடிய இடமெல்லாம் கோயிலானது"

எதிரிகளால் விரட்டப்பட்டு தான் ஓடிய இடமெல்லாம் கோயிலாக மாறிக் கொண்டிருப்பதாக நித்தி அதிரடியை கிளப்பியிருக்கிறார்.
ஓட ஓட விரட்டினால் என்ன செய்வேன் நான் - நான் ஓடிய இடமெல்லாம் கோயிலானது
x
எதிரிகளால் விரட்டப்பட்டு தான் ஓடிய இடமெல்லாம் கோயிலாக மாறிக் கொண்டிருப்பதாக நித்தி அதிரடியை கிளப்பியிருக்கிறார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்