"இந்தியா - அமெ. இடையே நட்புறவு வளர்ச்சி" - வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம்

மத்திய அரசு சாதனை : ஜெய்சங்கர் பெருமிதம்
இந்தியா - அமெ. இடையே நட்புறவு வளர்ச்சி - வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விளக்கம்
x
கடந்த 100 நாட்களில் நாட்டின் பாதுகாப்பு இலக்குகளுக்கும், வெளியுறவு கொள்கைக்கும் இடையே ஒரு வலுவான தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதே, மிகப்பெரிய சாதனை என்று அவர் குறிப்பிட்டார். கடந்த
20 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு, இந்தியா - அமெரிக்கா இடையே, நட்புறவு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாகவும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்