10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 94 புள்ளி 5 சதவிகிதம் மாணவ, மாணவியர்கள் தேர்ச்சி.வழக்கம் போல் மாணவர்களை விட, மாணவிகளே அதிக அளவில் தேர்ச்சி..

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 94 புள்ளி 5 சதவிகிதம் மாணவ, மாணவியர்கள் தேர்ச்சி...
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 94 புள்ளி 5 சதவிகிதம் மாணவ, மாணவியர்கள் தேர்ச்சி.வழக்கம் போல் மாணவர்களை விட, மாணவிகளே அதிக அளவில் தேர்ச்சி..
x
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 94 புள்ளி 5 சதவிகிதம் மாணவ, மாணவியர்கள் தேர்ச்சி.தேர்ச்சி விகிதத்தில் இந்த ஆண்டும் சிவகங்கை மாவட்டம் முதலிடம் 88 புள்ளி எட்டு நான்கு,அரசு பள்ளிகளில் 91 புள்ளி 36 சதவீதம் தேர்ச்சி 

Next Story

மேலும் செய்திகள்