பீஸ்ட்டா? கேஜிஎஃப்பா? - ரசிகர்கள் கூறுவது என்ன?

அடுத்தடுத்து வெளியாகியுள்ள பீஸ்ட், கேஜிஎஃப் படங்களின் வரவேற்பு எப்படி? ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தியடைந்ததா? என்பது குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு...
x
அடுத்தடுத்து வெளியாகியுள்ள பீஸ்ட், கேஜிஎஃப் படங்களின் வரவேற்பு எப்படி? ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தியடைந்ததா? என்பது குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்