'டாணாக்காரன்' படம் போல காவலர்களுக்கு கொடுமைகள் நடக்குமா? - மனம் திறக்கும் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் ஜாங்கிட்

'டாணாக்காரன்' படம் போல காவலர்களுக்கு கொடுமைகள் நடக்குமா? - மனம் திறக்கும் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் ஜாங்கிட்
x
'டாணாக்காரன்' படம் போல காவலர்களுக்கு கொடுமைகள் நடக்குமா? - மனம் திறக்கும் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் ஜாங்கிட்

 'டாணாக்காரன்' படம் வெளியாகி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், காவலர் பயிற்சி பள்ளி பற்றியும் அங்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி முறை பற்றியும் விளக்குகிறார் முன்னாள் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி ஜாங்கிட்

Next Story

மேலும் செய்திகள்