"தமிழ் கலைஞர்கள் மிகவும் பணிவானவர்கள்" - நடிகர் யாஷ்

தமிழக தொழிற் நுட்ப கலைஞர்கள் கடினமான உழைப்பாளிகள் என நடிகர் யாஷ் கூறியுள்ளார்.
x
தமிழக தொழிற் நுட்ப கலைஞர்கள் கடினமான உழைப்பாளிகள் என நடிகர் யாஷ் கூறியுள்ளார்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்