புதிய தொழில்நுட்பத்தில் 'பீஸ்ட்' - 'ப்ரீமியம் லார்ஜ் ஃபார்மட்' என்றால் என்ன?

புதிய தொழில்நுட்பத்தில் 'பீஸ்ட்' - 'ப்ரீமியம் லார்ஜ் ஃபார்மட்' என்றால் என்ன?
x
புதிய தொழில்நுட்பத்தில் 'பீஸ்ட்' - 'ப்ரீமியம் லார்ஜ் ஃபார்மட்' என்றால் என்ன?

Next Story

மேலும் செய்திகள்