சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம்

சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம்
சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம்
x
சார்பட்டாவில் கலக்கியிருக்கும் பீடி தாத்தா.. சார்பட்டா பரம்பரையில் தொடங்கிய பயணம் 

சார்பட்டா படத்தில் இடம்பெற்ற பீடி தாத்தா கதாபாத்திரம் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அவருடன் நமது செய்தியாளர் நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம்....

Next Story

மேலும் செய்திகள்