ஆசியாவிலேயே மிக நீண்ட தந்தம் கொண்ட யானை உயிரிழப்பு

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் குஷிப்படுத்திய ஆசியாவிலேயே மிக நீளமான தந்தங்களை கொண்ட காட்டு யானை உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதுகுறித்த ஒரு தொகுப்பை காணலாம்.
x

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் குஷிப்படுத்திய ஆசியாவிலேயே மிக நீளமான தந்தங்களை கொண்ட காட்டு யானை உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதுகுறித்த ஒரு தொகுப்பை காணலாம்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்