#BREAKING: உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு - பல்கலைக்கழக மானிய குழு கடும் எச்சரிக்கை

x

உயர்கல்வி நிலையங்களுக்கு பல்கலைக்கழக மானிய குழு கடும் எச்சரிக்கை. கல்லூரிகளில் இருந்து மாணவர்கள் விலகினால் கட்டணம் மற்றும் சான்றிதழ்களை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்