"வாய்ப்புகளை இழக்கும் நடராஜன்" - வேதனை பேட்டி

x

"வாய்ப்புகளை இழக்கும் நடராஜன்" - வேதனை பேட்டி

காயங்களால் தனது வாய்ப்புகளை இழப்பதாகவும், காயம் இல்லாமல் முழு சீசனை ஆட முயற்சிப்பேன் என்றும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் கூறியுள்ளார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்