'மின்னல் முரளி' படத்தின் இயக்குநருக்கு விருது 'ஏசியன் அகாடெமி க்ரியேட்டிவ்' அவார்டு கிடைத்தது

x

'மின்னல் முரளி' படத்தின் இயக்குநருக்கு விருது 'ஏசியன் அகாடெமி க்ரியேட்டிவ்' அவார்டு கிடைத்தது... சர்வதேச அளவில் கிடைத்த அங்கீகாரம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்