கொசுக்கடியால் கோமாவுக்கு சென்ற இளைஞர் - புதிய ஆபத்து - எச்சரிக்கும் விஞ்ஞானிகள் | Mosquito | Germany

x

ஜெர்மனியில் ஒரே ஒரு கொசுக்கடியால், இளைஞர் ஒருவரின் வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறிப்போன அதிர்ச்சி சம்பவம் குறித்து, பின்வரும் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்