வாழ்வை நரகமாக்கும் அந்த வைரஸ் மீண்டுமா? அச்சத்தில் உலக நாடுகள்

x

நியூயார்க்கில் போலியோ வைரஸ் தாக்கி இளைஞர் முடமாகியிருக்கும் சம்பவம், உலகம் முழுவதும் வைரஸ் குறித்த அச்சத்தை மீண்டும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்