மணவறைக்கு காத்திருந்த வரை பிணவறைக்கு அனுப்பியது யார்? - நீதி மன்றத்தில் மர்மத்தை உடைத்த இருவர்

x

குண்டர் சட்டதில் கைது செய்யப்பட்டு வெளியே வந்தவர், ஒரே மாதத்தில் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார். இன்னும் சில நாட்களில் மணவறைக்கு செல்ல வேண்டியவரை, பிணவறைக்கு அனுப்பியது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்