பழனி படிக்கட்டில் ஏறும்போதே.. நெஞ்சு வலியில் துடித்த பக்தர்..! காப்பாற்ற முடியாமல் நடந்த சோகம்.. பதைபதைக்கும் காட்சி

x

பழனி படிக்கட்டில் ஏறும்போதே.. நெஞ்சு வலியில் துடித்த பக்தர்..! காப்பாற்ற முடியாமல் நடந்த சோகம்.. பதைபதைக்கும் காட்சி


Next Story

மேலும் செய்திகள்