உலகின் மிகக்குறைந்த பாதுகாப்பு உள்ள நாடு எது?

x

உலகின் மிகக்குறைந்த பாதுகாப்பு உள்ள நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் மாறியுள்ளதாக ஆய்வறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. நாட்டின் குடிமக்களின் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் சுமார் 120 நாடுகளில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் தலிபான்கள் ஆட்சி செய்து வரும் ஆப்கானிஸ்தான் உலகின் பாதுகாப்பான நாடுகள் வரிசையில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. 2019ல் வெறும் 43 மதிப்பெண்களை பெற்ற நிலையில், 2021ல் ஆப்கானிஸ்தான் 51 மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளது வளர்ச்சியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்