"தடுப்பூசி போட்டோம் - ஆனாலும் வருது..." - "இன்னும் 2 வாரம் தான்" - சீன மக்கள் சொல்வது என்ன?

x

"தடுப்பூசி போட்டோம் - ஆனாலும் வருது..." - "இன்னும் 2 வாரம் தான்" - சீன மக்கள் சொல்வது என்ன?


Next Story

மேலும் செய்திகள்