ஒரு சிறு மாத்திரையில் வள்ளுவர் உருவம் - ஏழை மாணவியின் அசாத்திய திறமை - வாட்டும் குடும்பச்சூழல்

x

சிறிது நேரத்தில் மாத்திரை போன்ற சிறு பொருள்களில் ஓவியம் வரையும் இளம்பெண்ணுக்கு, பொருளாதார வசதி இல்லாததால், ஓவியக்கலைப் பட்டப்படிப்பு கனவாகிப் போய்விட்டது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்