"தாயே என்னை பிரிந்தாயே.."அம்மா மறைவால் கலங்கி நிற்கும் வடிவேலுவை நேரில் சென்று ஆறுதல் சொன்ன மு.க.அழகிரி

தாயே என்னை பிரிந்தாயே..அம்மா மறைவால் கலங்கி நிற்கும் வடிவேலுவை நேரில் சென்று ஆறுதல் சொன்ன மு.க.அழகிரி
x

"தாயே என்னை பிரிந்தாயே.."

அம்மா மறைவால் கலங்கி நிற்கும் வடிவேலுவை

நேரில் சென்று ஆறுதல் சொன்ன மு.க.அழகிரி

Next Story

மேலும் செய்திகள்