மூவர்ண மின்விளக்கு வெளிச்சத்தில் மிளிரும் உஜானி அணை

x

மூவர்ண மின்விளக்கு வெளிச்சத்தில் மிளிரும் உஜானி அணை


மகாராஷ்டிர மாநிலம் சோலாப்பூரில் உள்ள உஜானி அணையில் இருந்து வெளியேறும் நீர், மூவர்ண மின்விளக்கு வெளிச்சத்தில் தேசியக்கொடி போன்று காட்சியளித்த‌து.


Next Story

மேலும் செய்திகள்