ஊட்டியில் சாகச விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு மகிழ்ந்த சுற்றுலா பயணிகள்

x

நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள், சிப்லைன் (zipline), வால் கிளைம்பிங் (wall climbing) போன்ற சாகச விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு மகிழ்ந்தனர்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்