'நான் அப்படிலாம் சொல்லலயா, அதையும் அரசியல் ஆக்கீட்டீங்க..' அமைச்சர் பொன்முடி பேச்சு

x

'நான் அப்படிலாம் சொல்லலயா, அதையும் அரசியல் ஆக்கீட்டீங்க..'

அமைச்சர் பொன்முடி பேச்சு


Next Story

மேலும் செய்திகள்