வெடி வெடித்து தெறிக்கவிட்ட ஓ.பி.எஸ்.ஆதரவாளர்கள், விண்ணை பிளந்த வேட்டு சத்தம்

x

வெடி வெடித்து தெறிக்கவிட்ட ஆதரவாளர்கள்..

விண்ணை பிளந்த வேட்டு சத்தம்..!

உச்சக்கட்ட மகிழ்ச்சியில் ஓ.பி.எஸ். ஆதரவாளர்கள்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்