டெக்னாலஜியின் அடுத்த ஆச்சர்யம்... செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட மழை.. | நனைய ஆர்வம் காட்டும் மக்கள்...

x

டெக்னாலஜியின் அடுத்த ஆச்சர்யம்... செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட மழை.. | நனைய ஆர்வம் காட்டும் மக்கள்...


போன் பூத்-ஐப் போல் செயற்கை "ரெயின் பூத்"...


சூட்டிற்குப் பழக்கப்பட்ட லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வாசிகள்...


மழைக்கும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்-கும் கொஞ்சம் தூரம் அதிகம்...


இந்தியாவிற்கு சிரபுஞ்சி என்றால் அமெரிக்காவுக்கு சியாட்டில்...


குளு குளு மழையில் நனைய ஆர்வம் காட்டும் மக்கள்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்