தொல் தமிழர்களின் வாழ்க்கையை.. சொல்லும் நடுகல் எனும் அற்புதங்கள்.. ஆச்சர்யப்படுத்தும் தகவல்கள்

x

தொல் தமிழர்களின் வாழ்க்கையை.. சொல்லும் நடுகல் எனும் அற்புதங்கள்.. ஆச்சர்யப்படுத்தும் தகவல்கள்


பண்டைக் கால மக்களின் வரலாற்றையும், பண்பாடு பழக்க வழக்கங்களையும் தெரியப்படுத்தும் நடுகற்களின் கண்காட்சி, சென்னையில் நடைபெற்றது. அது குறித்து விவரிக்கிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்