பூமியை தாக்கிய ராட்சத விண்கல்52 அடி சுனாமி.. கருகிய 75% உயிர்கள் - நினைத்து பார்க்க முடியாத பேரழிவு..!

x
  • இதுவரை பூமியை 190 விண்கற்கள் தாக்கியுள்ளன. அதில் பூமியை தாக்கிய பிரம்மாண்ட விண் கல் ஒன்றினால் ஏற்பட்ட பேரழிவுகள் பற்றி இந்தத் தொகுப்பு விவரிக்கிறது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்