"அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள நிதி போதாது-கூடுதல் நிதி தேவை" - தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கூட்டணி தலைவர்

x

"அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள நிதி போதாது-கூடுதல் நிதி தேவை" - தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கூட்டணி தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்

அரசுப் பள்ளிக் கழிப்பறைகளை பராமரிக்க ஒதுக்கப்பட்ட நிதி

"அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள நிதி போதாது-கூடுதல் நிதி தேவை"

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கூட்டணி தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்


Next Story

மேலும் செய்திகள்