வடக்கில் பிரம்மா, கிழக்கில் விஷ்ணு, மேற்கில் சிவன் மும்மூர்த்திகள் அருள்தரும் உத்தமர் கோயில்..!

x

வடக்கில் பிரம்மா, கிழக்கில் விஷ்ணு, மேற்கில் சிவன்

மும்மூர்த்திகள் அருள்தரும் உத்தமர் கோயில்

வந்தால் திருமணம் நிச்சயம்..!

மும்மூர்த்திகள் அருள்பாலிக்கும் தலம் /சைவமும், வைணவமும் ஒன்றே என்பதை உணர்த்தும் கோயில் /108 திவ்ய தேசங்களில் இந்த கோயிலும் ஒன்று..

/வடக்கில் பிரம்மா, கிழக்கில் விஷ்ணு, மேற்கில் சிவன்/திருமண பாக்கியம் கைகூட வழிபடும் பக்தர்கள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்