தீப்பற்றி எரியும் சூடான் நகரம் - போர்க்களத்தின் கழுகுப் பார்வை காட்சி

x

சூடானில் உள்நாட்டு போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அதனை விவரிக்கும் வகையில், தீப்பற்றி எரியும் சந்தைப் பகுதியின் கழுகுப் பார்வை காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது...


Next Story

மேலும் செய்திகள்