ஒருவழியாக புயல் கரையை கடந்துவிட்டது - இனி மழை இருக்குமா? நாளை எப்படி இருக்கும்? பைக்கில் செல்பவர்களுக்கு ஆபத்து நேரலாம்..!

x

ஒருவழியாக புயல் கரையை கடந்துவிட்டது - இனி மழை இருக்குமா? நாளை எப்படி இருக்கும்? பைக்கில் செல்பவர்களுக்கு ஆபத்து நேரலாம்..!


Next Story

மேலும் செய்திகள்