விண்ணில் பாய்கிறது SSLV குட்டி ராக்கெட்.. பள்ளி மாணவிகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட செயற்கைக்கோள்

x

இன்று விண்ணில் ஏவப்படுகிறது SSLV வகை சிறிய ராக்கெட்

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து காலை 9.18 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது

GSLV, PSLV ராக்கெட்டுகளை தொடர்ந்து இஸ்ரோவால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள SSLV ராக்கெட்

விண்ணில் ஏவப்படும் முதல் SSLV வகை ராக்கெட்

EOS 2 என்ற புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் SSLV ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது

பள்ளி மாணவிகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட 8 கிலோ எடை கொண்ட ஆசாதி-சாட் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது

இந்தியா முழுவதும் உள்ள 75 பள்ளிகளை சேர்ந்த 750 மாணவிகளால் ஆசாதி-சாட் செயற்கைக்கோள் வடிவமைப்பு


Next Story

மேலும் செய்திகள்