சமத்துவ பொங்கல் விழா - குதிரை வண்டி ஓட்டி மகிழ்ந்த ஆட்சியர்

x

ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சமத்துவ பொங்கல் விழா

ஆட்சியர் பிரதீப் குமார், அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்பு

பல்வேறு போட்டிகளில் உற்சாகமாக பங்கேற்ற அதிகாரிகள்

குதிரை வண்டி ஓட்டி மகிழ்ந்த ஆட்சியர் பிரதீப் குமார்


Next Story

மேலும் செய்திகள்