"உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம்" - நடிகை சமந்தாவை பாதித்த "மயோசிடிஸ்" நோய் என்றால் என்ன?

x

"தசையில் ஏற்படுகிற ஒரு ஒவ்வாமையே மயோசைட்டிஸ்"

"எந்த வயதினருக்கும் மயோசைட்டிஸ் நோய் வரலாம்"

"ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகம் வர வாய்ப்பு"

"ஃப்ளூ வைரஸ்க்கு பிறகும் மயோசைட்டிஸ் வரக் கூடும்"

மரபு ரீதியாகவும், புற ஊதாக் கதிர்களும் நோய் வரக் காரணம்"

"தசை, உடல் முழுவதும் வலி, லேசான வீக்கம் போன்ற அறிகுறி"

"மூச்சு விடுவதில், நடப்பதில், உணவு விழுங்குவதில் சிரமம்"

"தகுதியான உடற்பயிற்சி, உணவுமுறை போன்ற சிகிச்சைகள்"..


Next Story

மேலும் செய்திகள்