நண்பர் இறந்த வீட்டில் ரஜினிக்கு குடை பிடித்த நபர் "எனக்கு எதுக்குப்பா குடை.. மடக்கு.."

x

நண்பர் இறந்த வீட்டில் ரஜினிக்கு குடை பிடித்த நபர் "எனக்கு எதுக்குப்பா குடை.. மடக்கு.."


Next Story

மேலும் செய்திகள்