"மழை ஆபத்தா?.. IAS அதிகாரிகளுக்கு ஒரு போன் அடிங்க போதும்" - சென்னை மக்களுக்கு அலர்ட்..!

x

புகார்களை கண்காணிக்கும் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் /பெரு நகர சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்கள்/ஒரு மண்டலத்திற்கு ஒரு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி நியமனம்/6ஆம், 10ஆம் மண்டலங்களில் 2 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்