ரேஷன் கடையில் பிளாஸ்டிக் அரிசியா? - ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் விளக்கம்

x
  • ராதாகிருஷ்ணன், கூட்டுறவுத் துறை செயலாளர்
  • "செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி பிளாஸ்டிக் அரிசி அல்ல"
  • "சாதாரண அரிசியில் குறைவான அளவே சேர்க்கப்படுகிறது"
  • "செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கப்பட்ட இடங்களில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை"
  • "தனியார் வங்கிகளைத் தாண்டி கூட்டுறவு வங்கிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை"

Next Story

மேலும் செய்திகள்