"நல்லா வலைய போடுங்க" பொங்கி வரும் நீரில் மீன் பிடித்து மகிழும் மக்கள்

x

"நல்லா வலைய போடுங்க.."

பொங்கி வரும் நீரில் மீன் பிடித்து மகிழும் மக்கள்

சென்னைக்கு அருகில் இப்படி ஒரு காட்சியா!


Next Story

மேலும் செய்திகள்