எங்கள விட்டுட்டு போயிட்டியேம்மா-மண்ணில் புதைந்த கால்பந்து கனவு சவக்குழியை பார்த்து கதறும் குடும்பம்

x

"எங்கள விட்டுட்டு போயிட்டியேம்மா.."

மண்ணில் புதைந்த கால்பந்து கனவு

சவக்குழியை பார்த்து கதறும் குடும்பம்

வீராங்கணை பிரியாவின் இறுதிசடங்கு


Next Story

மேலும் செய்திகள்