கொட்டும் மழையில் கார் கதவை திறந்து நின்றபடி சென்ற பிரதமர் - காதை கிழித்த பொதுமக்களின் விசில் சத்தம்

x

கொட்டும் மழையில் கார் கதவை திறந்து நின்றபடி சென்ற பிரதமர் - காதை கிழித்த பொதுமக்களின் விசில் சத்தம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்