மனிதர்களின் கட்டளைகளை பின்பற்ற புறாக்களுக்கு மூளைக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி - விஞ்ஞானிகள் புதிய சாதனை

x

சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மூளைக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

புறாக்களை கட்டுப்படுத்த புதிய ஆராய்ச்சி

மனிதர்களின் கட்டளைகளை துல்லியமாக பின்பற்றும் புறாக்கள்

சீன விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் புதிய சாதனை


Next Story

மேலும் செய்திகள்