"வீரமான காளை அது வீரமங்கையின் காளை"... "சும்மா தட்டித்தூக்கிய ... பீரோல் பரிசு..."

x

"வீரமான காளை அது வீரமங்கையின் காளை"... "சும்மா தட்டித்தூக்கிய ... பீரோல் பரிசு..."


பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் களமிறங்கிய, பவித்ரா என்ற வீரமங்கைக்கு சொந்தமான காளை, சீறிப்பாய்ந்து வெற்றி பெற்று பரிசுகளை அள்ளிச் சென்றது.


Next Story

மேலும் செய்திகள்