ஓவியம் கற்றால் கொட்டிக்கிடக்கும் வாய்ப்புகள்! எந்தெந்த வகையில் கைகொடுக்கும்? - ஓவிய கலைஞர் ஷேரிங்ஸ்

x

ஓவியம் கற்றால் கொட்டிக்கிடக்கும் வாய்ப்புகள்! எந்தெந்த வகையில் கைகொடுக்கும்? - ஓவிய கலைஞர் ஷேரிங்ஸ்

நவீன காலத்தில் ஓவியம் வரைதல் தொடர்பான படிப்புகள் எந்த அளவிற்கு கைகொடுக்கும் என்பதை விளக்கும் ஓவிய கலைஞர் ஒருவரின் உரையாடல்களை இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்