"மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என..யோசித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்.."."எங்களிடம் சிரிப்பது கூட கிடையாது.."

x

"மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என..யோசித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்..".."எங்களிடம் சிரிப்பது கூட கிடையாது..." - அமைச்சர் காந்தி

மக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் யோசித்துக் கொண்டே இருப்பதாக, அமைச்சர் காந்தி குறிப்பிட்டார்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்