சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் - 2... "ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் ரூ.163.31 கோடி மதிப்பில் ஒப்பந்தம்"

x

சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் - 2... "ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் ரூ.163.31 கோடி மதிப்பில் ஒப்பந்தம்"


சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் - ௨

வழித்தடங்கள் 3 மற்றும் 5-ல் தண்டவாளங்களை அமைக்க ரூ.163.31 கோடி மதிப்பில் ஒப்பந்தம்/ஜப்பானில் உள்ள M/s Milshi & Co., நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது

வழித்தடம் 3 - மாதவரம் - சோழிங்கநல்லூர், வழித்தடம் 4 - மாதவரம் - சி.எம்.பி.டி.


Next Story

மேலும் செய்திகள்